Lekarska uverenja

Za useljenje u studentski dom
– uplata u blagajni (prizemlje – soba 4 ili na 4. sprat – soba 44)
– prijemna soba 5
– Serološki test u laboratoriji - prizemlje soba 3

– Studentkinje -pregled ginekologa
– pregled lekara ošte medicine, spec. opšte medicine – 1.sprat desno – soba 11 - 14

– studenti moraju imati aktivnu studentsku karticu, jer se na njoj obeležava završen pregled i tako obaveštava nadležni studentski dom


Za posao:

Poslovi iz domena opštih delatnosti
– uplata u blagajni – 4. sprat – soba 44
– laboratorijska dijagnostika – kompletna krvvna slika (KKS) – šalter laboratorije prizemlje – soba 3
– pregled lekara ošte medicine, spec. opšte medicine – 1. sprat (izabrani lekari)
Poslovi rada sa decom
– uplata u blagajni – 4. sprat – soba 44
– laboratorijska dijagnostika – kompletna krvvna slika (KKS) – šalter laboratorije prizemlje – soba 3
– mentalno zdravlje (psiholog i psihijatar) – 4. sprat – soba
– pregled lekara ošte medicine, spec. opšte medicine – 1. sprat (izabrani lekari)

Za putovanje u inostranstvo
– uplata u blagajni – 4. sprat – soba 44
– pregled lekara ošte medicine, spec. opšte medicine – 1. sprat (izabrani lekari)

Za veštačenje
– upalata u blagajni – 4. sprat – soba 44
– pregled lekara ošte medicine, spec. opšte medicine – 1. sprat (izabrani lekari)

Za vozačku dozvolu (A i B kategorije)
– uplata u blagajni – 4. sprat – soba 44
– mentalno zdravlje (psiholog i psihijatar) – 3. sprat – soba 34 (poneti ranije izveštaje psihijatra ili neurologa)
– oftamologija (očno) – poneti naočare ili kontaktna sočiva i za osobe starije od 65 godina raniji izveštaji oftamologa
– pregled lekara ošte medicine, spec. opšte medicine
– preko 65 godina – laboratorijska dijagnostika – kompletna krvvna slika (KKS) – šalter laboratorije prizemlje – soba 3
– obavezno poneti ličnu kartu ili pasoš i staru vozačku dozvolu ukoliko se radi o produženju dozvole

Usluge/Lekarska uverenja

Pretraga