Projekti i programiVolonter za zdravlje

04.11.2017
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata je realizovao projekat: „Volonter za zdravlje“  uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Cilj ovog projekta je da se mladi osnaže i motivišu za provođenje slobodnog vremena u volonterskim aktivnostima. Volonterizam omogućava mladima  razvijanje veština, kao i sticanje novih poznanstava. Pored toga volonterizam daje priliku da se utiče pozitivno na društvo.  U okviru projekta je organizovan trening „Vršnjačka edukacija“ i „Menadžment volontera“. Cilj treninga je da studenti steknu osnovna znanja i veštine da postanu vršnjački edukatori u oblasti zdravlja i koordinatori volontera na svojim fakultetima.

«

Aktuelnosti/Projekti i programi

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju