KampanjeSvetski dan zdravlja, 7. April 2019.

05.04.2019

 

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata obeležava Svetski dan zdravlja, kao jedan od značajnijih datuma iz Kalendara javnog zdravlja. Ovogodišnji slogan je:

Primarna zdravstvena zaštita – osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvenom zaštitom.

Svetski dan zdravlja je i ove godine prilika da se podsetimo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja. Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata 08.04.2019. u periodu od 11-13 časova planira održavanje velikog broja zdravstveno-promotivnih aktivnosti u saradnji sa mnogim vladinim i nevladinim organizacijama. Sprovodiće se edukacija studenata o njihovim zdravstvenim pravima, demonstracija reanimacije, edukacija i vežbanje samopregleda dojke i testisa, demonstracija uticaja alkohola i marihuane pomoću specijalizovanih naočara, merenje indeksa telesne mase, nivo vitamina u organizmu, anketiranje studenata i mnogo drugih interesantnih aktivnosti.

Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na zdravlje. Ljudi treba da imaju dovoljno informacija o zdravlju i o potrebnim uslugama da bi na odgovarajući način vodili računa o svom zdravlju i o zdravlju svojih porodica. Najmanje polovina ljudi u svetu trenutno nije u mogućnosti da dobije osnovne zdravstvene usluge.

Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa (Arthur Schopenhauer )

Zdravstvena zaštita predstavlja kombinaciju lične i kolektivne odgovornosti za zdravlje.

Primarna zdravstvena zaštita pokriva većinu zdravstvenih potreba tokom života, uključujući usluge kao što su: skrining, vakcinaciju, informacije o tome kako sprečiti nastanak bolesti, planiranje porodice, lečenje, koordinaciju sa drugim nivoima zdravstvene zaštite i rehabilitaciju. Osnovna karakteristika ovog nivoa zdravstvene zaštite jeste pružanje usluga građanima na teritoriji na kojoj žive i rade. Zdravstveni sistem sa razvijenom primarnom zdravstvenom zaštitom pruža bolje zdravstvene ishode, isplativ je i poboljšava kvalitet nege. Primarna zdravstvena zaštita je najefektivniji način da se postigne „zdravlje za sve“ ali prečesto je to deo zdravstvenog sistema koji nema dovoljno resursa i sa najvećim jazom u siromašnim i marginalizovanim zajednicama.

Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom omogućava da pojedinci i zajednice dobiju zdravstvene usluge koje su im potrebne bez finansijskih troškova. Ovo ne znači besplatnu pokrivenost za sve moguće zdravstvene intervencije, već podrazumeva minimalni paket zdravstvenih usluga. Ovo se ne odnosi samo na lečenje pojedinaca, već takođe uključuje i usluge za celokupnu populaciju, kao što su kampanje javnog zdravlja. Univerzalno zdravstveno pokriće je cilj Svetske zdravstvene organizacije.

 

Za postizanje „Zdravlja za sve” potrebni su nam:

Pojedinci i zajednice koji imaju pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama kako bi se brinuli o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica;

Kvalifikovani zdravstveni radnici koji pružaju kvalitetnu uslugu;

Kreatori politike koji su posvećeni ulaganju u primarnu zdravstvenu zaštitu

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju