Novosti14. novembar - Svetski dan borbe protiv dijabetesa

05.11.2018
Dragi studenti,
obaveštavamo vas da se 14. novembar obeležava Svetski dan borbe protiv dijabetesa.

Povodom ovog dana, Zavod će 06.11.2018. od 10 do 13 časova održati manifestaciju u saradnji sa ADOC kompanijom iz Beograda. U prizemlju Zavoda moći ćete da proverite vrednosti šećera u krvi, a u Svečanoj sali na IV spratu od 11 časova Doc. dr sc med. dr Milena Mitrović – endokrinolog održaće predavanje na temu dijabetesa.


Dijabetes nastaje udruženim delovanjem različitih faktora, pre svega genetskih, a potom faktora spoljne sredine kao i načina života. Hiperglikemija (povišen nivo šećera u krvi) koja karakteriše dijabetes je posledica ili smanjene potrošnje glikoze i(li) njene povećane produkcije. Pored poremećaja metabolizma glikoze, u dijabetesu postoji i poremećen metabolizam masti i proteina. Hronična hiperglikemija udružena je sa pojavom oštećenja i popuštanjem funkcije oka, bubrega, nerava kao i srca i krvnih sudova.
Postoji: dijabetes tip 1 za koji se smatra da je autoimun i da zavisi od životne sredine u kojoj se deca nalaze i ne može se prevenirati ili vrlo teško. I dijabetes tipa 2 koji nastaje usled iscrpljivanja ćelija pankreasa i njega je moguće prevenirati.

Dijabetes je jedno od najčešćih hroničnih nezaraznih oboljenja u Srbiji, prisutno kod 8,2% populacije, pri čemu oboleli od dijabetesa tipa 2 čine preko 90% svih obolelih od ove bolesti. Studija opterećenja bolestima i povredama u Srbiji pokazala je da je dijabetes na petom mestu na listi od 18 oboljenja, relevantnih za zdravstvenu situaciju u Srbiji. Na osnovu rezultata istraživanja zdravlja, u Srbiji se broj obolelih od šećerne bolesti povećao i to sa 5,3% odraslog stanovništva u 2006. godini, na 8,1% u 2013. godini.

Ispoljavanje bolesti može se usporiti ili izbeći u određenim slučajevima, a svakako prevenirati nastanak i dalji razvoj komplikacija. Pravilan način ishrane, fizička aktivnost, smanjenje nivoa stresa i život bez duvanskog dima kao i poznavanje genetske predispozicije za nastanak bolesti, osnovni su činioci primarne ali i sekundarne prevencije nastanka dijabetesa.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju