NovostiOBAVEŠTENJE

23.09.2020
ZZZZ Studenata Novi Sad od ponedeljka 03.08.2020. godine pruža uslugu brzog serološkog testiranja na prisustvo IGM i IGG antitela na  virus SARS-CoV-2 na LIČNI ZAHTEV GRAĐANA kao komercijalna usluga koja se ne obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 
Sa sobom poneti potvrdu o uplati u iznosu od 1200,00 dinara na račun RFZO-a.
 
Uplatu izvršiti na tekući račun broj: 840-17750-34, dok se u polju poziva na broj upisuje jedinstveni matični broj građanina koji se testira.
Testiranje je moguće i za strane državljane. Uplata se vrši na isti tekući račun  840-17750-34, a umesto jedinstvenog matičnog broja , u polje poziv na broj upisuje se broj pasoša ili broj inostranog osiguranja.
Primalac: Republički fond za zdravstveno osiguranje
Svrha uplate: uplata za testiranje na antitela 
Šifra plaćanja: 189

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju