Organizaciona šema
UPRAVNI ODBOR

 • Zdravka Milenković - predsednik
 • Dubravka Kovačević - član
 • Prof. Dragan Munitlak - član
 • Dr Snežana Gašić - član
 • Dr Željka Vinarž - član

MENADŽMENT

 • Direktor, Petrović Slavica, mast.ekon.
 • Pomoćnik direktora za medicinske poslove - dr Snežana Gašić
 • Glavna sestra - vms Darinka Stojačić

NADZORNI ODBOR

 • Dr Milutin Mrkša - predsednik
 • Prof.dr. Dušan Bobera-član
 • Nemanja Stanojević - član

STRUČNI SAVET

 • Dr Aleksandra Ilić - predsednik
 • Dr Snežana Gašić - član
 • Dr Dragan Pajić - član

ODBOR ZA KVALITET

 • Dr Vladana Stefanović - predsednik
 • vms Vera Knežević - član
 • Dr Milica Bašić - član

ETIČKI ODBOR

 • Dr Lidia Turo - predsednik
 • Dr Mirjana Krsmanović - član
 • Dipl.prav. Dragica Tišma - član

ORGANIZACIONE JEDINICE

SLUŽBE Služba opšte medicine ODELJENJA Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku
Služba stomatologije Odeljenje za unapređenje i očuvenje zdravlja 
Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena (ginekologija)
Služba za pravne, ekonomskofinansijske, tehničke i druge slične poslove  Savetovališta

Služba opšte medicine

Načelnik službe - dr Daniela Delić

1. sprat ZZZZS, sobe 11, 12, 13, 14, terapija soba 15

021/4870 - 547; 021/4870 - 558

Radno vreme službe: pre podne je od 07:00 - 13:30 / posle podne je od 13:30 - 20:00

Radno vreme terapije(previjalište): pre podne je od 07:00 - 09:00 / posle podne je od 17:00 - 18:000

Radno vreme Vašeg izabranog lekara možete proveriti na gore navedene telefone

Služba za opštu medicinu je organizaciona jedinica koja obavlja sledeće zadatke i poslove:preventivne, dijagnostičko-terapijske i intervencije.

 • Ambulantu opšte mediciine (Preventivni rad) čine: sistematski pregledi studenata prve i treće godine studija Univerziteta u Novom Sadu; studenata visokih i viših škola; sistematski pregledi studenata koji se useljavaju u studentske domove; prikupljanje i obrada podataka i praćenje zdravstvenog stanja studenata; predlaganje odgovarajućih mera za rešavanje određenih problema koji utiču na zdravstveno stanje studenata; zdravstveno vaspitanje; saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama koje se bave sličnom ili istom zdravstvenom problematikom;
 • Dijagnostičko terapijski rad čine:prijem i lečenje obolelih studenata; ukazivanje prve pomoći obolelim i povređenim studentima; oboleli studenti upućuju se na specijalističko-konsultativne preglede u odgovarajuće službe Zavoda; oboleli i povređeni studenti upućuju se i u druge zdravstvene ustanove; oboleli i povređeni studenti upućuju se na stacionarno lečenje; izdaju se lekarska uverenja o oceni zdravstvenog statusa studenata;
 • Rad u previjalištu (intervenciji) čine:ukazivanje medicinske pomoći obolelim i povređenim studentima; davanje svih vrsta injekcija obolelim i povređenim studentima; obavljanje manjih hirurških intervencija i previjanje.
Poštovani korisnici usluga Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, imate mogućnost da se opredelite za svog izabranog lekara opšte medicine. Vašim izborom, lekar za koga se opredelite će, najmanje u narednih godinu dana, biti Vaš izabrani lekar.

studuns@gmail.com

Služba stomatologije

Načelnik službe - dr Beata Petrov

2. sprat ZZZZS, sobe 21, 22, 23

021/4870 - 563 dr Zoran Buršić / dr Beata Petrov

021/4870 - 564 dr Biljana Obrenov

021/4870 - 565 dr Mirjana Krsmanović

021/4870 - 561 rentgen

Radno vreme: Vašeg izabranog stomatologa možete proveriti na gore navedene telefone

studuns@gmail.com

Služba za stomatologiju je organizaciona jedinica koja obavlja sledeće zadatke i poslove: preventivne i dijagnostičko-terapijske.

 • Preventivni rad čine: prikupljanje i obrada podataka i praćenje zdravstvenog stanja studenata/pacijenata; predlaganje odgovarajućih mera za rešavanje određenih problema koji utiču na zdravstveno stanje studenata/pacijenata; zdravstveno vaspitanje; saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama koje se bave sličnom li istom zdravstvenom problematikom;
 • Dijagnostičko terapijski rad čine: pregledi i lečenje studenata/pacijenata koji imaju stomatološke probleme; po potrebi, studenti/pacijenti se upućuju u odgovarajuće specijalističko-konsultativne službe Zavoda na preglede; studenti/pacijenti se upućuju i u druge zdravstvene ustanove; pružaju se usluge iz svih domena stomatologije.
 • Usluge stomatologa se ne naplaćuju!

  Sve stomatološke usluge iz domena polivalentne stomatologije

  • Preglede
  • Konsultativne preglede
  • Plombiranje zuba
  • Nadogradnja zuba
  • Lecenje kanala korena
  • Pružanje prve pomoci kod bola i povreda
  • Ostale usluge polivalentne stomatologije
  • Usluge specijalističke paradontologije i oralne medicine
  • Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga
  • Obrada paradontalnih džepova
  • Obuka o održavanju oralne higijene
  • Sve usluge iz domena oralne hirurgije
  • Vađenje zuba i zaostalih korena
  • Hirurška vađenja zuba
  • Vađenja neizniklih umnjaka
  • Uklanjanje viličnih cista i resekcije vrhova korena
  • Hirurška obrada mekih tkiva usta
  • Ostale usluge oralne hirurgije

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost

Načelnik službe - dr Dragan Pajić

Radno vreme: svakog radnog dana osim subote je od 7:00 - 13:30

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnost je organizaciona jedinica koja obavlja sledeće zadatke i poslove: preventivne i dijagnostičko-terapijske.

Preventivni rad čine:

 • sanacija upućenih studenata nakon obavljenih sistematskih pregleda;
 • prikupljanje i obrada podataka i praćenje zdravstvenog stanja studenata;
 • predlaganje odgovarajućih mera za rešavanje određenih problema koji utiču na zdravstveno stanje studenata;
 • saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama koje se bave sličnom ili istom zdravstvenom problematikom;

Dijagnostičko terapijski rad čine:

 • specijalistički pregledi, postavljanje i potvrđivanje dijagnoze i lečenje obolelih studenata;
 • prva pomoć obolelim i povređenim studentima;
 • po potrebi, studenti se upućuju dalje u druge specijalističko-konsultativne službe Zavoda na preglede;
 • studenti se upućuju i u druge zdravstvne ustanove u cilju rešavanja njihovog zdravstvenog problema;
 • studenti se upućuju na stacionarno lečenje u drugu zdravstvenu ustanovu.

Služba za specijalističko-konsultativnu delatnostu u svom sastavu ima i organizacione jedinice, i to:

 • Dermatovenerologiju koja obavlja svoj rad u ambulantnim uslovima i prima na ispitivanje i lečenje studente sa oboljenjima iz domena dermatovenerologije.
 • Mentalno zdravlje, u okviru koga radi tim psihijatar, psiholog i medicninska sestra tehničar, obavlja svoj rad u ambulantnim uslovima i prima na ispitivanje i lečenje studente sa oboljenjima iz domena psihijatrije i psihologije
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija koja obavlja svoj rad u ambulantnim uslovima i prima na ispitivanje, lečenje i rehabilitaciju studente sa oboljenjima iz domena fizikalne medicine i rehabilitacije;
 • Oftalmologiju koja obavlja svoj rad u ambulantnim uslovima i prima na ispitivanje i lečenje studente sa oboljenjima iz domena oftalmologije, kao i male hirurške intervencije;
 • Otorinolaringologiju koji obavlja svoj rad u ambulantnim uslovima i prima na ispitivanje i lečenje studente sa oboljenjima iz domena otorinolaringologije
 • Interna medicina koja obavlja svoj rad u ambulantnim uslovima i prima na ispitivanje i lečenje studente sa oboljenjima iz domena interne medicine, i obavlja pripremu studenata na stacionarno lečenje;

Dermatovenerologija

2. sprat ZZZZS, sobe 26

021/4870 - 560

Radno vreme: ambulante je od 7:00 - 13:30

studuns@gmail.com

Pregledi se zakazuju!

Molimo Vas, da ukoliko niste u mogućnosti da dođete u zakazano vreme, otkažite svoj termin pregleda i tako skratite vreme čekanja ostalim studentima!

U ambulanti za kožne i polno prenosive bolesti vrše se:

 • pregledi, dijagnostika i terapija kožnih i polno prenosivih bolesti
 • savetovanje o nezi kože, kose i noktiju, kao i zaštita od UV zračenja
 • preventivni dermoskopski pregled mladeža, koža pre pregleda mora biti neosunčana (bez izlaganja suncu i solarijumu)
 • savetovanje o prevenciji seksualno prenosivih bolesti
 • preventivni dermoskopski pregledi mladeža
 • krioterapija (tečni azot)
 • male hirurške intervencije
 • elektrokauterizacija
 • elektroforeza antibiotikom i vitaminom C (vanstandardne usluge)

Fizikalna medicina

2. sprat ZZZZS, sobe 28

021/4870 - 559

Radno vreme: ambulante je od 7:00 - 13:30

studuns@gmail.com

Pregledi se ne zakazuju!

Ambulanta za fizikalnu medicinu opremljena je savremenom medicinskom opremom kojom pruža sledeće usluge:

 • specijalistički pregledi
 • elektroterapija / interferentne stuje, dijadinamik, tens, elektroforeza lekova
 • sonoterapija (ultra zvuk)
 • laser terapija
 • magnetoterapija
 • solux (infra ruž)

Indikacije:

 • aktivna reumatološka oboljenja u fazi remisije
 • degenerativni reumatizam lokomotornog aparata i kičmenog stuba
 • vanzglobni reumatizam (oboljenja tetivnog i ligamentnog aparata, fascija, fibroze i dr.)
 • posttraumatska i postoperativna stanja lokomotornog aparata i kičmenog stuba
 • bolna stanja (neuralgije i bolovi različitog porekla)
 • posledice prolongiranog stresa
 • rekovalescentna stanja

Vrši savetovanje o:

 • rekreaciji

Otorinolaringologija (ORL)

3. sprat ZZZZS, soba 32

021/4870 - 572

Radno vreme: ambulante je od 7:00 - 13:30

studuns@gmail.com

Ambulanta za uho, grlo i nos funkcioniše u okviru službe za specijalističko - konsultativnu delatnost Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu.

Pregledi se ne zakazuju, a uput nije neophodan.

U ambulanti se obavljaju:

 • preventivni i kurativni pregledi
 • dijagnostičke procedure (ispitivanje funkcije čula sluha i ravnoteže, kao i funkcije govora, instrumentacija predela uha, grla i nosa)
 • terapijske procedure (inhalatorna terapija, lavaža uha, instrumentacija predela uha, grla i nosa u terapijske svrhe)

U sklopu ambulante postoji kabinet za audio - vestibuloška ispitivanja (ispitivanje funkcije čula sluha i ravnoteže) opremljen po predviđenim standardima. Na ovaj način omogućena je i pravovremena dijagnostika poremežaja čula sluha u okviru preventivnih pregleda, kao i u slučaju otkrivenih ili već ranije dijganostikovanih poremećaja planiranja daljih dijagnostičko - terapijskih postupaka.

Usluge ORL službe mogu da primaju studenti sa overenom zdravstvenom knjižicom bez uputa lekara opšte medicine. Kabinet se nalazi na 3. spratu u sobi 32

Oftalmologija (očno)

3. sprat ZZZZS, sobe 34

021/4870 - 553

Radno vreme: ambulante je od 7:00 - 13:30

studuns@gmail.com

Ambulanta za očne bolesti funkcioniše u okviru Službe za specijalističko - konsultativnu delatnost Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu.

Pregledi se ne zakazuju, a uput izabranog lekara nije potreban. Potreban Vam je index uz overenu zdravstvenu knjižicu.

Ambulanta je savremeno opremljan i u njoj se obavljaju preventivni i kurativni pregledi:

 • Kompletne dijanostičke procedure vezane za čulo vida
 • Terapijske procedure koje se odnose na predeo oka i pripojaka oka
 • Pregledi sportista
 • Pregledi za vozače A i B kategorije
 • Pregledi za sportiste i vozače,
 • Obuka za kontaktna sočiva
 • Skrining vida za ortorejter

Interna medicina

3. sprat ZZZZS, soba 36

021/4870 - 570

Radno vreme: ambulante je od 7:00 - 13:30

studuns@gmail.com

Ambulanta za internu medicinu funkcioniše u okviru službe za specijalističko - konsultativnu delatnost Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata u Novom Sadu.

Pregledi se ne zakazuju, a uput nije neophodan.

Usluge koje se pružaju na ovom odeljenju su :

 • EKG
 • dijagnostika,
 • tumačenje laboratorijsih i drugih nalaza,
 • pripreme za operaciju,
 • praćenje zdravlja pojedinih grupa studenata,
 • preventiva u čijem okviru radi Savetovalište za prevenciju faktora rizika i Savetovalište za ishranu. Takođe se obavljaju i sve vrste kliničkih pregleda za studente sa overenom zdravstvenom knjižicom, bez uputa lekara opšte medicine.

Mentalno zdravlje

3. sprat ZZZZS, soba 37

021/4870 - 557

Radno vreme: ambulante je od 7:00 - 13:30

studuns@gmail.com

U savetovalištu za mentalno zdravlje rade psihijatar dr Ivana Joksimović i diplomirani psiholog Tamara Stajić. Početi na vreme najvažnije je u rešavanju problema. Kada je u pitanju mentalno zdravlje obično to svi čine tek kada isprobaju sve svoje snage. Mi kažemo da nikad nije kasno.

Potrebno je poneti overenu zdravstvenu knjižicu i indeks, nije potreban uput izabranog lekara. Psihijatrijske preglede nije potrebno zakazivati.

Za dolazak kod psihologa potrebno je zakazati termin.

Pregledi se zakazuju na telefon 4870-556 i 4870-568.

Najčešći problemi studenata su:

Prilagođavanje novoj sredini, učenje, problemi sa roditeljima, prijateljima, momkom, devojkom, u seksualnim odnosima, osećanje usamljenosti, nedostatak samopouzdanja, strah, trema, ne umem efikasno da učim, ne znam da li je ovo fakultet za mene, napet-a sam, ne mogu da spavam, imam problem sa apetitom, plaši me ispit, osećam se drugačije nego pre…

Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku

Načelnik odeljenja - Prim.mr sc med. Dr Dragana Pap

Prizemlje ZZZZS, soba 3

021/4870 - 543; 021/450 - 018

Radno vreme: od 7:00 - 13:30, Prijem laboratorijskog materijala je od 07:00 - 08:30

studuns@gmail.com

Odeljenje obavlja kliničko - biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku za potrebe svih organizacionih struktura Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata čime je obuhvaćena cela studentska populacija na teritoriji Novog Sada, gde se u okviru preventivne zdravstvene zaštite obavljaju sistematski pregledi studenata prve i treće godine studija –analiza KKS i to po zahtevu lekara opšte prakse, i preglede studenata po uputu lekara specijalista Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata.

Dijagnostičke kliničko - biohemijske i hematološke analize obuhvataju:

kompletan biohemijski pregled krvi
- diabetes: glukoza, o-GTT, HbA1c
- testovi za funkciju jetre:, totalni bilirubin, direktni bilirubin, proteini, Albumin, ALT,AST,ALP,CK, ,LDH, amilaza, γ -GT,
- bubrežnu funkciju: urea, ac. uricum, kreatinin,
- metabolizam gvožđa: Fe,TIBC,UIBC,
- elektrolitni status: Ca, P, Na+, K+ , Cl-, Mg+
- lipidni status: holesterol, trigliceridi , HDL-c, LDL-c, IA, FR, non HDL, non HDL/HDL
- testovi inflamacije : CRP, ASO
- testovi hemostaze: fibrinogen, PT, aPTT i INR

hematološke analize –
SE-sedimentacija
kompletna krvna slika (KKS) sa 3 part diferenciranjem,
kompletna krvna slika (KKS) sa 5 Part Diff omogućava diferencijaciju bele loze na Lymfocite, Monocite, Bazofile, Neutrofile i Eozinofile i time daje adekvatniju diferencijalnu krvnu sliku za pacijenta i postavljenje dijagnoze bolesti.
celokupni fizičko-hemijski pregled urina , sve kvalitativne i kvantitativne analize urina,

citološki pregled vaginalnog sekreta
test za rano dokazivanje trudnoće- Grav index
FOBT -test -test na okultno krvarenje u stolici (FOBT) kao dijagnostički parametar skrininga CA debelog creva

analize HIV,HCV, HbsAg se rade u saradnji sa odeljenjem za očuvanje i unapređenje zdravlja i epidemiologom našeg zavoda svakog radnog dana u vidu uslužnog vađenja krvi, a analize se vrše u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

Rezultati se izdaju istog dana putem SLIS-a, tj. laboratorijskog informacionog sistema koji je povezan sa ostalim službama Zavoda u cilju bržeg i kvalitetnijeg rada.

 • sve laboratorijske analize u domenu naše službe doprinose kvalitetnoj dijagnostici, praćenju terapije i prognoze raznih patoloških stanja i bolesti studentske populacije.
 • svakako kroz redovne sistematske preglede stičemo uvid u celokupno zdravstveno stanje studentske populacije, možemo na vreme postaviti ranu dijagnozu, otkriti rane simptome, ali prvenstveno otkriti faktore rizika i stanja koja čine osnovu primarne prevencije, što je i naš osnovni cilj.
 • Daljim projektima i aktivnostima možemo primeniti sve mere primarne prevencije kroz promenu načina života ,promociju zdravog načina života, kao i modifikovanje faktora rizika (ishrana, gojaznost, fizička neaktivnost, pušenje, hipertenzija, diabetes mellitus i dislipidemija), u cilju sprečavanja nastanka bolesti.

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena (ginekologija)

Načelnik odeljenja - dr Bogdanka Brašanac

1. sprat ZZZZS, soba 16

021/4870 - 544 dr Željka Vinarž

021/4870 - 546 dr Bogdanka Brašanac

Radno vreme:svakog radnog dana osim subote, podne od 7:00 - 13:30, posle podne od 13:30 - 20:00

Radno vreme Vašeg izabranog ginekologa možete proveriti na gore navedene telefone

studuns@gmail.com

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena je organizaciona jedinica koja obavlja sledeće zadatke i poslove: preventivne i dijagnostičko-terapijske:

 • Preventivni rad čine: ginekološki pregledi studentkinja u okviru sistematskih pregleda studenata prve i treće godine studija; prikupljanje i obrada podataka i praćenje zdravstvenog stanja studentkinja; predlaganje odgovarajućih mera za rešavanje određenih problema koji utiču na zdravstveno stanje studentkinja; savetovanje u vezi reproduktivnog zdravlja; zdravstveno vaspitanje; saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama koje se bave sličnom ili istom zdravstvenom problematikom;
 • Dijagnostičko terapijski rad čine:specijalastički pregledi i lečenje obolelih studentkinja; po potrebi studentkinje se upućuju i u druge zdravstvne ustanove u cilju rešavanja njihovog zdravstvenog problema; studentkinje se upućuju na stacionarno u drugu zdravstvenu ustanovu.

Najčešći razlozi zbog kojih pacijenti dolaze su:

 • pojačan vaginalni sekret
 • izostanak menstruacije
 • bolovi
 • krvarenja
 • neuredne menstruacije
 • kontracepcija

Usluge koje se pružaju na ovom odeljenju su:

 • ginekološko-akušerski pregled
 • kontracepcija
 • vođenje trudnoće;
 • UZ pregled
 • kolposkopski pregled
 • citološki pregled
 • Papanicolau test (PAP test)
 • Pregledi dojke

U sklopu ginekološke službe funkcionišu i tri savetovališta:

 • za kontracepciju
 • za seksualno transmisivne bolesti
 • za trudnice.

Odeljenje za očuvanje i unapređenje zdravlja

Načelnik odeljenja - dr Lidia Turo, spec.epidemiolog

4. sprat ZZZZS, sobe 46, 47, 48

021/4870 - 575 dr Lidia Turo

021/4870 - 578 vms Gordana Kolarski

Radno vreme:odeljenja je od 07:00-13:30

Radno vreme Vašeg izabranog ginekologa možete proveriti na gore navedene telefone

studuns@gmail.com

Odeljenje obavlja preventivne poslove iz domena zdravstvene zaštite. Bavi se promocijom zdravlja, zaštitom i unapeđenjem zdravlja mladih.

Glavne aktivnosti ovog odeljenja su:

 • zdravstveno vaspitni rad sa studentima (vaspitanje za zdravlje);
 • praćenje epidemiološke situacije i higijensko epidemiološki nadzor nad objektima za smeštaj i ishranu studenata kao i drugih programsko planskih zadataka iz domena epidemiološke zaštite;
 • prati podatke o zdravstvenom stanju studenata kao i faktore značajne za njihovo zdravlje i radi njihovu evaluaciju;
 • radi plansko analitičke poslove i daje mišljenje u vezi sa tim;
 • poslove socijalne medicine.

Savetovališta

Savetovalište za kontracepciju i planiranje porodice u oviru koga se obavlja preventivni i vaspitni rad iz genitalne higijene, planiranja porodice, seksualnih problema i poremećaja i ostali oblici zdravstvenog prosvećivanja iz oblasti ginekologije i akušerstva

Savetovalište HIV-SIDA i polno prenosive bolesti u okviru koga se radi na zdravstvenom prosvećivanju, prevenciji i ranom otkrivanju i lečenju seksualno prenosivih bolesti, sarađuje se sa drugim zdravstvenim ustanovama i organizacijama u cilju realizacije preventivnih programa.

Savetovalište za zdrave stilove života

Savetovalište za odvikavanje od pušenja

Služba za pravne, ekonomskofinansijske, tehničke i druge slične poslove

4. sprat ZZZZS, sobe 41, 42, 43, 44, 45

tel. 021/4870 - 573

fax. 021/450 - 018

Radno vreme:službe je od 07:00-13:30

studuns@gmail.com

Obavlja pravne, ekonomsko-finansijske, administrativne, tehničke i druge pomoćne poslove za potrebe Zavoda i organizacionih jedinica u njegovom sastavu.


Radno vreme:

Radnim danom:

I smena od 7:00 do 13:30

pauza od 09:30 do 10:00

II smena od 13:30 do 20:00

pauza od 15:30 do 16:00

Subotom od 8:00 do 12:00LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI:
Tatjana Obrknežević, dipl.pravnik
kontakt telefon: 021/ 4870-573