KampanjeNOVEMBAR MESEC BORBE PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI

13.11.2023


Kofein (kafa, čokolada, koka kola, energetska pića), nikotin, alkohol i droge su hemijske supstance, sa psihoaktivnim delovanjem, koje stvaraju psihičku i fizičku zavisnost i dovode do nastanka bolesti zavisnosti. Zdravstvene posledice upotrebe i/ili zloupotrebe ovih supstanci svrstane su zvanično u Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB), kao grupa bolesti zavisnosti.Savremena socijalna sredina je prepuna faktora rizika i izazova koji pogoduju razvijanju i učvršćivanju određenih navika u okviru načina (stila) života koji usvajaju sve mlađi ljudi u sve većem broju, a koje dovode do stvaranja različitih zavisnosti. Osoba / zavisnik će zbog toga imati, u različitom obliku, ali isključivo štetne posledice prevashodno na zdravlje, a zatim i na sve aspekte života. Dobro je poznato koliko je složena i slojevita problematika koju ove bolesti stvaraju, pa se ona na taj način mora sagledavati i rešavati.

Važno je istaći sledeće:

1. Ciljna grupa 'moćnih' industrija psihoaktivnih supstanci su osobe sve mlađeg uzrasta, pogotovo ženskog pola (duvan, alkohol i droge). Iz različitih razloga, ali i u ekonomski razvijenim i nerazvijenim zemljama sveta sve ugroženija su školska deca i omladina. Sve prisutnije na crnom tržištu su i “nove“ sintetske psihoaktivne supstance. One su dostupnije (jeftinije) i brže dovode do mentalnog i organskog propadanja korisnika.

2. Značaj zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posledica ovih bolesti za osobu, porodicu i za državu iz godine u godinu postaje sve veći. Neophodna je puna društvena ili javna svest o tome. Samo uz svestrano sagladavanje ukupne problematike moguće je doći do odgovarajućih rešenja i uticati na zaustavljanje, zatim i na smanjivanje stopa oboljevanja stanovništva od bolesti zavisnosti.

3. Nehemijske bolesti zavisnosti postaju sve učestalije, a to se dešava i u našoj sredini. Iako nema hemijske supstance razvija se snažna psihička zavisnost, koja ugrožava mentalno i telesno zdravlje osobe, zatim njen socijalni položaj i porodicu. Neke od ovih bolesti su: kocka, klađenje, zavisnost od računara, društvenih mreža ili interneta, zatim zavisnost od mobilnog telefona, kupovanja i druge.

Stručna javnost je jednoglasna: ovo su jedine bolesti za čije sprečavanje je dovoljna snaga sopstvene volje. Snaženje osobe i porodice je u preventivnom smislu uvek najvažnije, a moguće je i potrebno je na tome raditi u okviru svake društvene zajednice, svakako na nivou onoga što aktuelno opšte-društveno stanje dozvoljava.

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju