Novosti„Ako želiš da znaš – dođi da se testiraš “

16.03.2018

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, realizuje projekat „Ako želiš da znaš – dođi da se testiraš “, pod pokroviteljstvom Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada, u cilju promocije i informisanosti studenata o DPST-u, dobrovoljnom, poverljivom savetovanju i testiranju na Hiv i Hepatitse B i C.

Prema SZO i UNIAIDS-u, dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje je prioritetan preventivni program koji predstavlja poverljiv razgovor između savetnika i korisnika zdravstvene usluge, čiji je cilj da korisnik prepozna svoje rizično ponašanje i izmeni ga od rizičnog ka bezbednom. U slučaju Hiv pozitivnosti to je blagovremeno upućivanje i uključivanje u sistem praćenja i lečenja Hiv infekcije, kao i pružanja usluga nege i podrške osobama koje žive sa Hiv-om, kao i osobama u njihovom okruženju.

Savetovanje i testiranje mladih mora da uzme u obzir specifičnosti ovog životnog perioda koje mogu da utiču i da određuju proces savetovanja i testiranja. Mladi ljudi su u velikoj meri osetljivi na Hiv, posebno mladi intravenski korisnici droga, mladi koji prodaju seksualne usluge, odnosno seksualni radnici. Treba ohrabriti mlade ljude da koriste usluge DPST servisa.

Promocija dobrovoljnog poverljivog savetovanja i testiranja na Hiv kod studenata ima za cilj povećanje broja mladih, koji se dobrovoljno savetuju i testiraju na Hiv, skretanje pažnje na značaj prevencije i ranog otkrivanja infekcije Hiv-om, kao i smanjenje stigme i diskriminacije koje prati Hiv infekciju i poštovanje ljudskih prava.

Doprinos uspehu realizacije projekta daje intenzivna saradnja sa Institutom za javno zdravlje Vojvodine i nevladinim organizacijama: Asocijacijom Duga, Omladinom JAZAS-a i Preventom.

Projekat „Ako želiš da znaš – dođi da se testiraš“ sprovodi se od 2012. godine a savetovalište za DPST u Zavodu aktivno radi od 2007. godine.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju