NovostiPROTOKOL ZA PREVENTIVNE PREGLEDE STUDENATA I I III GODINE SA POOŠTRENIM MERAMA ZAŠTITE

22.05.2020

U narednom perodu u ZZZZstudenata Novi Sad će se raditi preventivni pregledi u ograničenom broju, u zakazanim terminima .

Protokol će biti sledeći :

Studenti se zakazuju telefonskim pozivom (021-4870-571) za preventivni pregled , kod trijažne sestre u ambulanti br.5 , do 10 studenata na dan .


Pri dolasku u ustanovu moraju imati masku, rukavice, overenu zdravstvenu knjižicu, ili važeći Ino- obrazac i index.

U slučaju da je zdravstvena knjižica neoverna, pregled se naplaćuje .


Pri ulasku u ustanovu , posle dezinfekcije ruku , javljaju se trijažnoj sestri -u sobi br 5,

koja proverava da li imaju temperaturu, probleme sa disanjem i da li imaju zaštitnu opremu.


Posle evidentiranja na trijažnom šalteru, trijažna sestra upućuje studente na I sprat na pregled lekara opšte medicine.

U slučaju postojanja znakova respiratorne infekcije studenti se pregledaju u Ambulanti za respratorne infekcje, kod dežurnog lekara, a sistematski pregled će obaviti kad budu bez simptoma resoiratorne infekcije .


Posle pregleda u Službi opšte medicine , studenti se upućuje na Službu stomatologije,

a studentkinje pored ovog pregleda i na Odelenje ginekologije.


U čekaonici , dok čekaju da obave preglede kod lekara, studenti moraju imati zaštitnu opremu i biti udaljeni oko 2 m jedni od drugih.

U slučaju da se u čekaonicama zatekne u jednom momentu više od 10 ljudi, trijažna sestra je dužna da naloži studentima da sačekaju svoj red ispred ustanove. Pratnja studenata mora čekati ispred zgrade, osim ako se radi o personalnom asistentu studenta.


Posle obavljenih svih pregleda , student se vraća na Trijažni šalter br 5. gde dobija završni pečat u index, kao dokaz o obavljenom preventivnom pregledu.RUKOVODSTVO ZZZZ STUDENATA NOVI SAD

 

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju