NovostiUputstva i preporuke za kućnu izolaciju

18.03.2020
 • Postoji zasebna soba, koja može da se provetrava, u koju će biti smeštena obolela osoba,

 • Postoji u domaćinstvu jedna osoba dobrog zdravlja, bez faktora rizika, koja može da neguje pacijenta.

 • Moguće je iz domaćinstva privremeno udaljiti osobe koje nisu neophodne za negu pacijenta, a najmanje osobe sa faktorima rizika (stare osobe, deca, trudnice, porodilje, osobe oslabljenog imuniteta, osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja) ili osobe koje se ne mogu pridržavati preporuka o merama za sprečavanje prenošenja infekcije na članove domaćinstva ili druge osobe

 • Moguće je zabraniti posete domaćinstvu, odnosno oboleloj osobi.

 • Postoji mogućnost da članovi porodice borave u drugoj sobi ili, izuzetno, kada ne postoje kapaciteti za bolničku izolaciju i ako nije moguće odvojiti potpuno odvojenu sobu za obolelog, da održavaju udaljenost od najmanje jednog metra od obolele osobe (npr. da spavaju u odvojenim krevetima). Razmotriti mogućnost korišćenja improvizovanih paravana radi izolacije obolele osobe od drugih članova domaćinstva.

 • Moguće je ograničiti kretanje pacijenta i smanjiti upotrebu zajedničkog prostora, kao i obezbediti da je zajednički prostor (npr. kupatilo) dobro provetren (npr. držati otvoren prozor). Zabraniti ulazak obolele osobe u druge zajedničke prostorije ukoliko to nije neophodno (npr. kuhinju).

 • Moguće je obezbediti dovoljan broj maski i rukavica za jednokratnu upotrebu za osobu koja neguje obolelog,

 • Obezbeđeni uslovi za pranje ruku toplom vodom i sapunom.

 • Moguće je obezbediti odgovarajuće kese za otpad koji stvara obolela osoba (maramice, ubrusi i sl.), koje se mogu dobro zatvoriti pre uklanjanja sa drugim kućnim otpadom.

 • Postoje sredstva za dezinfekciju površina sa kojima obolela osoba dolazi u kontakt.

 • Postoje sredstva za dezinfekciju površina u toaletu i kupatilu.

 • Postoje uslovi za mašinsko pranje odeće.

Pacijent i članovi domaćinstva treba da se pridružavaju sledećih preporuka

 • Pacijent treba da bude smešten u zasebnu sobu, koja može da se provetrava,

 • Ograničiti broj osoba koje neguju pacijenta. Idealno je da se odredi jedna osoba dobrog zdravlja bez faktora rizika.

 • Zabranjene su posete.

 • Članovi porodice borave u drugoj sobi ili, ako nije moguće odvojiti potpuno odvojenu sobu za obolelog, održavaju udaljenost od najmanje jednog metra od obolele osobe (npr. da spravaju u odvojenim krevetima). Razmotriti mogućnost korišćenja improvizovanih paravana radi izolacije obolele osobe od drugih članova domaćinstva.

 • Ograničiti kretanje pacijenta i smanjiti upotrebu zajedničkog prostora. Obezbediti da je zajednički prostor (npr. kupatilo) dobro provetren (npr. držati otvoren prozor). Ograničiti ulazak obolele osobe u druge zajedničke prostorije ukoliko to nije neophodno (npr. kuhinju).

 • Lica koja neguju pacijenta treba da nose medicinsku masku koja dobro prianja uz lice kada su u istoj prostoriji sa obolelom osobom. Maska se ne sme dirati ili nameštati tokom upotrebe. Ako se maska ovlaži ili zaprlja sekretima, mora se odmah zameniti. Masku baciti nakon upotrebe i oprati ruke nakon uklanjanja maske.

 • Prati ruke nakon svakog kontakta sa obolelom osobom ili njenim neposrednim okruženjem. Ruke treba prati pre i nakon pripreme hrane, pre jela, nakon upotrebe toaleta, i kad kod su vidno zaprljane. Ako ruke nisu vidno zaprljane mogu se koristiti maramice za dezinfekciju koje sadrže alkohol. Ruke prati vodom i sapunom kad god su vidljivo zaprljane.

 • Nakon pranja ruku vodom i sapunom poželjno je koristiti papirne ubruse za sušenje ruku. Ako nisu dostupni, koristite namenske peškire i zamenite ih kada postanu vlažni.

 • Respiratornu higijenu treba da primenjuju svi u domaćinstvu.Respiratorna higijena odnosi se na pokrivanje usta i nosa tokom kašljanja ili kijanja (medicinskim maskama, platnenim maskama, papirnim maramicama ili savijenim laktom), a zatim pranje ruku.Odbacite materijale koji se koriste za prekrivanje usta ili nosa ili ih nakon upotrebe na odgovarajući način očistite (npr. operite maramice običnim deterdžentom i vodom).

 • Izbegavajte direktan kontakt kože i odeće sa materijalima zagađenim sekretima obolele osobe.

 • Koristite rukavice za jednokratnu upotrebu i zaštitnu odeću (npr. plastične kecelje) za čišćenje ili rukovanje površinama, odećom ili posteljinom zaprljanom tečnostima. Pre i posle uklanjanja rukavica obavite higijenu ruku.

 • Izbegavajte direktan kontakt sa telesnim tečnostima, posebno sekretima usne usne duplje i disajnih organa. Rukavice za jednokratnu upotrebu koristite za pružanje nege i prilikom rukovanja sa stolicom, urinom i otpadom. Pre i posle uklanjanja rukavica obavite higijenu ruku.

 • Rukavice, maramice, maske i drugi otpad koji su koristile bolesne osobe ili oni koji brinu o bolesnim osobama bacati u posebne kese u sobi u kojoj boravi bolesna osobe pre bacanja sa drugim kućnim otpadom.

 • Izbegavajte druge vrste mogućeg izlaganja bolesnim osobama ili kontaminiranim predmetima u njihovom neposrednom okruženju (npr. ne koristite iste četkice za zube, cigarete, pribor za jelo, posuđe, piće, peškire, ili posteljinu). Pribor za jelo i posuđe treba oprati deterdžentom i vodom nakon upotrebe.

 • Očistite i dezinfikujte površine koje se često dodiruju, poput noćnih ormarića i ostalog nameštaja u spavaćim sobama, običnim dezinfekcionim sredstvom za domaćinstvo, koje sadrži razblaženi rastvor varikine (1 deo varikine na 99 delova vode).

 • Očistite i dezinfikujte površine u toaletu i kupatilu najmanje jednom dnevno koristeći uobičajena dezinfekciona sredstva za domaćinstvo koja sadrži razblaženi rastvor varikine (1 deo varikine na 99 delova vode).

 • Za pranje odeće, posteljine, peškira za kupanje i ruke itd. obolelih osoba koristite uobičajeni deterdžent za pranje rublja ili mašinsko pranje na 60–90 °C uobičajenim deterdžentom za domaćinstvo i temeljno ih osušite. Kontaminirano platno stavite u kesu za veš. Ne tresti prljavo rublje i izbegavati direktan kontakt kože i odeće sa kontaminiranim materijalima.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju