Novosti7. APRIL, SVETSKI DAN ZDRAVLJA 2023. GODINE : „ZDRAVLJE ZA SVE“

05.04.2023


29.03.20237. aprila 2023. godine, na Svetski dan zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija  (SZO) obeležava 75. godišnjicu od osnivanja, pod sloganom „Zdravlje za sve“.

Još 1948. godine zemlje sveta su se udružile i osnovale SZO kako bi unapređivali zdravlje, očuvali svet bezbednim i služili ranjivim društvenim grupama tako da svako i svuda može da postigne najviši nivo zdravlja i blagostanja. 75.godišnjica SZO je prilika da se osvrnemo na uspehe javnog zdravlja koji su unapredili kvalitet života tokom poslednjih sedam decenija. To je i prilika da se podstaknu aktivnosti za suočavanje sa današnjim i budućim zdravstvenim izazovima.

Pridružite se SZO na putu ka postizanju zdravlja za sve.

Ključne poruke:

  • Izraz „Zdravlje za sve“ predviđa da svi ljudi imaju dobro zdravlje za ispunjen život u mirnom, prosperitetnom i održivom svetu.

  • Pravo na zdravlje je osnovno ljudsko pravo. Svaki čovek mora imati pristup neophodnim zdravstvenim uslugama, na vreme i na mestu kada su nam potrebne, bez finansijskih poteškoća (što se naziva univerzalnom pokrivenošću zdravstvenom zaštitom [prim. prev]).

  • 30% svetske populacije nema pristup osnovnim zdravstvenim uslugama.

  • Skoro dve milijarde ljudi suočava se sa katastrofalnim ili osiromašujućim troškovima za zdravstvene usluge, sa značajnim nejednakostima, koje najviše utiču na one u najugroženijim sredinama.

  • Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom omogućuje finansijsku zaštitu i pristup kvalitetnim osnovnim uslugama, izvlači ljude iz siromaštva, unapređuje dobrobit porodica i zajednica, štiti od kriza javnog zdravlja i pokreće nas ka #Zdravlju za sve (#HealthForAll).

  • Da bi „zdravlje za sve“ postalo stvarnost, potrebni su nam:

   • pojedinci i zajednice koji imaju pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, kako bi mogli da brinu o svom zdravlju i zdravlju svojih porodica;

   • kvalifikovani zdravstveni radnici koji pružaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, usredsređenu na ljude; i

   • kreatori politike posvećeni ulaganju u univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom.

  • Naučni dokazi ukazuju da su zdravstveni sistemi zasnovani na pristupu primarne zdravstvene zaštite (PZZ) najefikasniji i najefektivniji način da se ljudima približe usluge koje doprinose zdravlju i blagostanju.

  • COVID-19 je unazadio stremljenje svake zemlje do cilja „zravlje za sve“ (#HealthForAll).

  • COVID-19 i druge vanredne zdravstvene situacije, koje se preklapaju sa humanitarnim i klimatskim krizama, ekonomskim ograničenjima i ratom, učinile su još hitnijim stremljenje svake zemlje do cilja „zdravlje za sve“ (#HealthForAll). Sada je vreme da lideri preduzmu akciju kako bi ispunili svoje obaveze u vezi sa univerzalnom pokrivenošću zdravstvenom zaštitom i da civilno društvo pozove lidere na odgovornost.

  • Mora se ubrzati napredak ako se želi ispunjenje Ciljeva održivog razvoja UN koji se odnose na zdravlje.

 

Zahtevajte svoje pravo na pristup neophodnim zdravstvenim uslugama bez finansijskih opterećenja!

 

Zašto je važna univerzalna dostupnost zdravstvenoj zaštiti?

Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana. Zdravstvena zaštita obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

 

U okviru društvene brige za zdravlje obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata:

1) očuvanje i unapređenje zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja, sticanje znanja i navika o zdravom načinu života;

2) sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti;

3) pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno lečenje, rehabilitaciju obolelih i povređenih;

4) informacije koje su stanovništvu ili pojedincu potrebne za odgovorno postupanje i za ostvarivanje prava na zdravlje.

 

Ključne poruke za države članice:

 

  • Ulaganje u jake zdravstvene sisteme ključno je za prosperitetno društvo. Povećanje javnog finansiranja zdravstva i smanjenje troškova za zdravstvenu zaštitu iz sopstvenog xepa - spašavaju živote, uz unapređenje i drugih Ciljeva održivog razvoja UN (osim zdravlja).

  • Potrebni su jaki zdravstveni sistemi kako bi se obezbedila univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom i spremnost za hitne slučajeve.

  • Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom je politički i društveni izbor. Potrebno nam je snažno političko vođstvo i zahtevi javnosti.

  • Zdravo životno okruženje može promeniti živote ljudi.

  • SZO preporučuje povećanje tzv. „zdravstvenih poreza/taksi“ na duvan, alkohol, namirnice sa dodatim šećerom i fosilna goriva. Ovi porezi donose preko potrebne javne prihode.

  • Između 2023-2030. godine predviđa se manjak od 10 miliona zdravstvenih radnika širom sveta. Potrebna su ulaganja u obrazovanje i otvaranje novih radnih mesta za zdravstveni sektor.

 

Momenti za akciju:

  • Pređite sa ekonomija vođenih profitom i zagađenjem na ekonomije vođene pravednošću i blagostanjem.

  • Uspeh se mora meriti blagostanjem ljudi i zdravim okruženjem.

  • Angažovati i osnažiti pojedince, porodice i zajednice za povećanje društvenog učešća i poboljšanu brigu o sebi u pogledu zdravlja. Osigurati informisano i aktivno učešće, sa ljudima u centru zdravstvenih odluka i ishoda.

  • Ojačati integrisane nacionalne zdravstvene sisteme koristeći pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti za pružanje kvalitetnih usluga, uz finansijsku zaštitu i programiranje orijentisano na pravičnost, rodno osetljivo i zasnovano na ljudskim pravima, kako bi se doseglo i angažovalo one koji su u najvećoj potrebi i poboljšalo zdravlje i blagostanje svih ljudi u svim uzrastima.

  • Omogućitu nedržavnim akterima da učestvuju u planiranju koje vodi vlada, u nadziranju napretka ili implementaciji ka univerzalnoj pokrivenosti zdravstvenom zaštitom.

 

Deset najvećih dostignuća u javnom zdravlju:

  • Smanjenje smrtnosti dece i majki.

  • Smanjenje bolesti koje se mogu sprečiti vakcinama.

  • Pristup bezbednoj vodi i kanalizaciji.

  • Prevencija i kontrola malarije.

  • Prevencija i kontrola HIV/AIDS-a.

  • Kontrola tuberkuloze.

  • Kontrola zanemarenih tropskih bolesti.

  • Kontrola duvana.

  • Povećana svest i poboljšanje globalne bezbednosti na putevima.

  • Poboljšana spremnost i odgovor na globalne zdravstvene pretnje.

 

Neke ideje za obeležavanje 7. aprila 2023. godine, Svetskog dana zdravlja:

  • Organizujte događaj za Svetski dan zdravlja za svoju zajednicu.

  • Radite sa „zdravstvenim šampionima“ i uticajnim ljudima da mobilišete svoju zajednicu da zahteva svoje pravo na pristup kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti bez finansijskih teškoća.

  • Koristite glavnu sliku kampanje za svoju veb-lokaciju i kanale društvenih medija.

  • Angažujte umetnike, glumce, muzičare, parlamentarce, uticajne sportiste, nevladine organizacije, poznate ličnosti na društvenim mrežama da izraze šta „zdravlje za sve“ znači vama i vašoj zajednici.

  • Uključite škole, univerzitete i omladinske mreže da vode aktivnosti kao što su šetnje, maratoni, umetnička takmičenja, debate da biste stvorili dijalog o zdravstvenim potrebama vaše zajednice i pomerili ljude ka fizičkoj aktivnosti, zdravoj ishrani itd.

  • Napravite plan društvenih medija. Možda želite da koristite: #HealthForAll i #WHO

  • Ako ste preduzeće ili organizacija, zamolite svoje osoblje da na svojim platformama društvenih medija objavi fotografije ili priče o tome kako se bave zdravim aktivnostima i hobijima koristeći #HealthForAll i #WHO

  • Javite nam koji događaj organizujete. Pišite nam na: who75@who.int.

 

https://www.who.int/campaigns/75-years-of-improving-public-health/key-messages

https://guides.lib.berkeley.edu/publichealth/whatisph/achievements

 

Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata obeležava Svetski dan zdravlja sa svojim partnerima već dugi niz godina. Ove godine ga obeležavamo sa studentima PSANS – Farmaceutski fakultet i EMSA – Medicinski fakultet kroz javne manifestacije i druge javnozdravstveno-vaspitne aktivnosti kako u studentskom kampusu, menzi, tako i u samom Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata. Studenti mogu da se upoznaju sa najboljim načinom za postizanje i održavanje zdravih stilova života, načinom korišćenja zdravstvenog sistema, kao i da dobiju informaciju o svom osnovnom zdravstvenom stanju (da izmere ŠUK, pritisak, BMI….).

Za više informacija kako i Vi da doprinesete obeležavanju SVETSKOG DANA ZDRAVLJA kontaktirajte nas na promocija@zzzzsns.co.rs

 

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju