Slide background

Директор – проф. др Веселин Дицков

Заменик директора за правно-економске послове и заштитник пацијентових права – Мирјана Крстановић

Заменик директора за медицинсеке послове – др Синиша Љубић

Главна сестра – Снежана Чукић

Начелник службе опште медицине – др Снежана Гашић

Начелник стоматолошке службе – др Мирјана Крсмановић

Начелник специјалистичко конслутативне службе – др Драган Пајић

Служба за унапређење и очувење здравља – др Лидиа Туро

Сарадници