Slide background

Помоћник директора за правне и економске послове
– Мирјана Крстановић дипл. правник

тел. 021/4870 573
фах 021/450 018

Начелник службе за економско финансијске послове
– Рајка Иванишевић дипл. ецц

тел. 021/4870 545