Slide background

IV спрат ЗЗЗЗС, собе 47,48
021/4870-575 др Лидиа Туро
021/4870-578 психолог Александра Маринков

015047BL

Саветовалиште у оквиру одељења за очување и унапређење здравља ради свако пре подне. У раду овог Саветовалишта активну улогу имају вршњачки едукатори који су чланови Вршњачког тима за здравствену свесност Завода. Понедељком, уторком и средом сви заинтересовани студенти могу доћи на радионице о ХИВ-у (шта је ризик а шта није) а четврток и петком позивамо студенте на кафу или чај и један неформални разговор на тему здравља.
Цаффе „Саветовалиште“ ради од 10:00 до 12:00 часова.

Од јануара 2006. године у оквиру Одељења за очување и унапређења здравља радиСаветовалиште за ХИВ/АИДС. Тестирање се може радити током целе године, бесплатно је, а по жељи и анонимно је. Саветовање на ХИВ/АИДС подразумева поверљив разговор између саветника и клијента, који жели да се тестира на ХИВ. Саветовање је у потпуности добровољан и поверљив, што значи да све што клијент каже неће никада бити пренето другој особи. Саветовање претходи и следи само тестирање на ХИВ. У току разговора пре тестирања клијент се упознаје са самом процедуром тестирања, са могућим резултатима теста и добија потребне информације о ХИВ/АИДС-у.

Ако се на основу разговора процени да је прошао такозвани „период прозора“(време које је потребно да прође од тренутка настале инфекције до времена када се то тестом може утврдити, будући да се тестом не утврђује присуство вируса већ антитела који организам ствара против вируса), особа се упућује у Институт за заштиту здравља где се обавља тестирање.

gws4868719

Период прозора зависи од теста, који се користи, а траје најчешће око 6 до 10 недеља. Ако се тест уради пре тог периода резултат може бити лажно негативан, што значи да иако је вирус присутан у организму, антитела се још нису развила, те иако је тест негативан, особа може да шири инфекцију на друге. Најчешће се користи основни ELISA тест, којим се откривају специфична антитела на ХИВ. Док се као потврдни тест користи Western Blot тест.  Ткз. Брзи тестови, који се могу набавити у апотекама нису погодни за самотестирање, јер нису довољно прецизни, самим тим ни поуздани. Такође је веома битна емоционална подршка у тренутку када сазнаје резултат, што је свакако загарантовано у Саветовалишту.

Резултат теста може бити реактиван (позитиван), што значи да је организам развио антитела на ХИВ, односно да је вирус присутан у телу особе. Нереактиван (негативан) резултат значи да у организму нису пронађена антитела, односно да до инфекције није дошло. Резултат се увек саопштавa личнo,никада телефоном, поштом, или некој особи.

Ваша питања везана за репродуктивно здравље и ХИВ/АИДС-можете слати на е-маил епидемиолога који се налази на врху странице!

У Саветовалиште се можете обратити сваким радним даном од 7-13 часова

Сарадници