Slide background

I спрат ЗЗЗЗС, собе 16, 18
Бројеви телефона:
021/4870 – 544 др Жељка Винарж
021/4870 – 546 др Гордана Маринковић / др Богданка Брашанац

Делатности које се односе на планирање породице:

Прати и проучава здравствено стање жена, деце и омладине, здравствену културу и хигијенске прилике и предлаже мере за њихово санирање.
Спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања које води очувању и унапређивању здравља.
Прати, проучава и утврђује методе за унапређивање здравствене заштите и здравствене службе у области здравствене заштите жена, деце и омладине.
Израђује, предлаже и прати спровођење и спроводи програме здравствене заштите жена, деце, школске деце и студената.
Пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге из области планирања породице, гинекологије дечијег и адолесцентног доба, гинекологије генеративног доба, патологије фетуса и трудноће и породилишта за трудноће високог ризика за плод.“

Сарадници