Slide background

  • ОБАВЕШТЕЊЕ

    ОБАВЕШТЕЊЕ

    Обавештење свим студентима који су завршили или прекинули студије и више нису пацијенти Завода за здравствену заштиту студената да дођу у Завод у службу Опште медицине и преузму своје здравствене картоне како би даље могли наставити здравствену заштиту у неком од Домова здравља. Завод није у обавези да чува здравствене картоне.

    Поставите коментар →

Поставите коментар

Cancel reply

Сарадници