Slide background

Зачеци рада на здравственој заштити студената поклапају се са оснивањем првих факултета у Новом Саду 1954. године. Оснивањем Пољопривредног и Филозофског факултета јавила се потреба за организовањем здравствене заштите студената, па је крајем 1954. године при школском диспанзеру У Новом Саду почела да ради здравствена служба за студенте. 1955. године оснива се Студентска поликлиника у Новом Саду као огранак Студентске поликлинике Београдског Универзитета. Као самостална радна организација при Универзитету у Новом Саду, Студентска поликлиника је основана решењем Универзитета у Новом Саду број 5/2 од 28.03.1961. године.

У то време почиње да се спроводи конкретна превентивна здравствена заштита јер од тада поред систематских прегледа студената за усељење у студентске Домове почињу да се обављају и систематски прегледи студената прве и треће године студија.

Савет Универзитета у Новом Саду у својству оснивача донео је 31.10.1968. године одлуку да се Студентска поликлиника конституише и настави рад као Дом здравља студената Универзитета у Новом Саду. Након измена Закона и утврђивањем врсте и мреже здравствених Установа на територији АП Војводине 1991. године Дом здравља студената одлуком Савета Универзитета мења назив у Завод за заштиту здравља студената. 1992. године оснивачка права прелазе на Скупштину града Новог Сада и од тада Завод носи назив Завод за здравствену заштиту студената Универзитета у Новом Саду у складу са важећим прописима.1996. године оснивачка права преузима Република Србија – министарство за здравље.

Дом здравља студената се 1969. године пресељава у просторије које је обезбедио Универзитет у Новом Саду и то у приземље студентског дома „Слободан Бајић“.од тада почиње снажнији развој Установе, па у току 1970. године долази до запошљавања првог лекара специјалисте, стоматолога, оснива се сопствена лабораторија, и шаљу се два лекара на специјализацију.

1990. године одлуком Извршног већа Војводине издвајају се средства за почетак изградње зграде Завода и исте године почиње се са градњом на локацији коју је обезбедио Универзитет у оквиру Универзитетског комплекса. Нажалост, током тешких година хиперинфлације и економских санкција градња је обустављена али 1995. године одлуком Владе Републике Србије и Министарства за здравље односно Републичког Фонда за здравство издвојена су средстава за довршетак радова, тако да је 1997. године завршена и отпочео је рад у новој згради. Великим разумевањем Републичког Завода за здравство, Филијале за јужнобачки округ, Универзитета, али и радних организација (НИС-Нови Сад, „Елнос“, „Југодент“, „Минеx“ и други) зграда је опремљена новим инвентаром и савременом опремом.

Данас Завод за здравствену заштиту студената Новосадског Универзитета представља заокружену целину са службама које највећим делом задовољавају потребе здравствене заштите студената.

Сарадници