Slide background

Налазимо се у улици др Симе Милошевића 6. у оквиру Универзитетског кампуса, у близини скоро свих факултета, студентских домова, ресторана, спортских терена, Дунава и центра града. Зграда Завода је нова, функционално планирана за потребе наше делатности и опремљена савременом опремом.

Особље Завода је стручно, упознато са проблемима и здравственом проблематиком студената и спремно да пацијентима изађе у сусрет у циљу решавања свих проблема.

— Проф. др Веселин Дицков, директор завода

Запослени

Данас о здрављу студената Новосадског Универзитета брине 77 запослених радника у Заводу и то:

 • 11 лекара опште медицине
 • 11 лекара специјалиста
 • 5 стоматолога
 • 26 медицинских/стоматолошких сестара/техничара и виших медицинских сестра
 • 1 здравствени сарадник
 • 4 лабораната/виших лабораната
 • 11 административних/техничких/помоћних радника

Здравствена заштита студената

Обухвата програм примарне превенције и секундарне превенције, тј дијагностиеко – терапијски рад. Програм превентивне здравствене заштите чини око 60% делатности Завода и обухвата:

 • систематске прегледе студената прве и треће године студија
 • здравствене прегледе пре усељења у студентске домове
 • саветовалишни рад
 • контролу вакцинације и ревакцинације
 • праћење епидемиолошке ситуације
 • здравствено – васпитну делатност

Кроз редовне систематске прегледе стичемо увид у целокупно здравствено стање студената, а евентуалну болест откривамо у раној фази, када је много лакше излечење. Примарна превенција подразумева рано постављање дијагнозе, откривање раних симптома болести, али на првом месту препознавање ризико фактора, погрешних стилова живота, који свему претходе.

— др Снежана Гашић спец. опште медицине, начелник опште службе

Сарадници