Slide background

Адреса:
др Симе Милошевића 6, 21000 Нови Сад, Република Србија

Телефон:
Централа: +381(21) 4870 – 555
Портирница: +381(21) 4870 – 541
Фаx: +381(21) 450 – 018
Благајна: +381(21) 4870 – 548
Служба опште медицине: +381(21) 4870 – 558
Служба стоматологије: +381(21) 4870 – 563
Служба за специјалистичко-консултативну делатност
– Дерматовенерологија: +381(21) 4870 – 560
– Физикална медицина са спортском медицином: +381(21) 4870 – 559
– Оториноларинголорија (ухо, гло, нос): +381(21) 4870 – 572
– Офталмологија (очно):  +381(21) 4870 – 553
– Интерна медицина: +381(21) 4870 – 570
– Ментално здравље:  +381(21) 4870 – 557
Одељење за лабораторијску дијагностику: +381(21) 4870 – 543
Одељење за здравствену заштиту жена (гинекологија): +381(21) 4870 – 544
Одељење за очување и унапређење здравља: +381(21) 4870 – 569

Рачуни – Трезор Републике Србије:
840-155661-06 840-15567-85

ПИБ: 100237351

studuns@gmail.com

Поставите питање. На одговор се чека 2-3 дана

Сарадници