Slide background
 • Кафе саветовалиште

  Кафе саветовалиште

  Завод за здравствену заштиту студената реализује пројекат: Вршњачка саветовалишта у студентским домовима – „Кафе Саветовалиште“, уз подршку Градске управе за здравство Града Новог Сада. Циљ пројекта је едукација и информисање студената о здрављу ван здравствене установе, на њима прихватљивом месту у просторијама „Кафе Саветовалишта“. Посебан акценат ће се ставити на боље информисање студената о услугама ЗЗЗЗС и јавним манифестацијама

 • Ако желиш да знаш, дођи да се тестираш!

  Ако желиш да знаш, дођи да се тестираш!

  Завод за здравствену заштиту студената реализује пројекат: „Ако желиш да знаш, дођи да се тестираш!“  уз подршку Градске управе за здравство Града Новог Сада. Циљ пројекта је да се  повећа број саветованих и тестираних особа, посебно из осетљивих група које су у највишем ризику од преношења ХИВ инфекције. Промоција значаја добровољног поверљивог саветовања и тестирања у општој популацији,

 • Кретањем до здравља

  Кретањем до здравља

  Завод за здравствену заштиту студената реализује пројекат: „Кретањем до здравља“  уз подршку Градске управе за здравство Града Новог Сада. Циљ пројекта је подстицање студената да се баве спортом кроз подизање нивоа свести код младих о користима физичке активности у превенцији болести и промоцију здравог начина живота и понашања.  У оквиру пројекта предвиђене су: едукација студената

 • Правилну исхрану бирамо ми – тако ћемо бити здравији!

  Правилну исхрану бирамо ми – тако ћемо бити здравији!

  Манифестација у оквиру пројекта „Правилну исхрану бирамо ми, тако ћемо бити здравији“  је имала за циљ подизање свести студената о неопходности правилне и редовне исхране. Овогодишња порука је била „Понеси свој здрав оброк!“

Сарадници