JN 01/2019 ODLUKA O DODELI UGOVORA I OBUSTAVI POSTUPKA

15.03.2019

»

JN 03/2019

15.03.2019

»

JN 01/2019-P – stomatološkog materijala

13.03.2019

»

JN 1/19 - Izmena konkursne dokumentacije

21.02.2019

»

JN 1/19 - Izmena konkursne dokumentacije

20.02.2019

»

JN 1/2019 – stomatološkog materijala

13.02.2019

»

JN 03/2019 laboratoriji materijal

12.02.2019

»

JN 26-1/2018 medicinska oprema

19.10.2018

»

Poziv JN 26-1/2018 medicinske opreme

11.10.2018

»

Odluka o obustavi postupka JN 26/2018 medicinska oprema

24.09.2018

»

Pojašenjenje konkursne dokumentacije JN 26/2018

17.09.2018

»

JN 26/2018 medicinska oprema

11.09.2018

»

Odluka JN 05/2018 putničkog automobila

07.09.2018

»

Izmena konkursne dokumentacije JN 05/2018 putničkog automobila

24.08.2018

»

Javna nabavka broj JN 05/2018 putničkog automobila

22.08.2018

»

Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci u JN 06/2018 autoklav

27.04.2018

»

JN 06/2018 autoklav

17.04.2018

»

Javna nabavka redovan servis i servis po pozivu medicinskih aparata JN 13-1/2018

10.04.2018

»

Odluka o obustavi postupka JN 13/2018

03.04.2018

»

Odluka o dodeli ugovora JN 13/2018

03.04.2018

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju