Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata


Odluka o dodeli ugovora o javnoj nabavci u JN 06/2018 autoklav

27.04.2018

»

JN 06/2018 autoklav

17.04.2018

»

Javna nabavka redovan servis i servis po pozivu medicinskih aparata JN 13-1/2018

10.04.2018

»

Odluka o obustavi postupka JN 13/2018

03.04.2018

»

Odluka o dodeli ugovora JN 13/2018

03.04.2018

»

Izmena konkursne dokumentacije JN 13/2018

23.03.2018

»

Odgovor na pitanje za JN 13/2018

22.03.2018

»

Primedbe u postupku javne nabavke male vrednosti broj JN13/2018

22.03.2018

»

Primedbe u postupku javne nabavke male vrednosti broj JN13/2018

20.03.2018

»

Izmena konkursne dokumentacije JN 13/2018

17.03.2018

»

JN 13/2018 javna nabavka usluga redovan servis i servis po pozivu medicinskih aparata

16.03.2018

»

JN 04/2018 stomatološkog materijala odluku o dodeli ugovora

13.02.2018

»

JN 02/2018 lboratorijskog materijala odluku o dodeli ugovora

13.02.2018

»

J.N. laboratorijskog materijla br. JN 02/2018

31.01.2018

»

J.N. stomatološkog materijala br. JN 04/2018

31.01.2018

»

Javna nabavka JN 02/2016 laboratorijskog materijala

04.11.2017

»

Javna nabavka JN 01/2016 lekova i ampuliranih lekova

04.11.2017

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju