NOVOSTIMale Boginje - Morbili

20.02.2018

Zbog aktuelne epidemiološke situacije morbila važna je informisanost studenata u vezi ove bolesti.

U slučaju da ste bili u kontaktu sa osobom koja ima ili se sumnja da ima male boginje javite se telefonom epidemiologu Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata na broj 021/4870-575 ili 0668888439. U slučaju da primetite neke od simptoma bolesti, javite se telefonom vašem izabranom lekaru na broj 021 4870-555, zatim idite direktno na Kliniku za infektivne bolesti (to možete uraditi bez uputa lekara opšte medicine), gde ćete biti pregledani i upućeni na uzimanje brisa grla i nosa.

Više »

Raspored sistematskih pregleda za letnji semestar školske 2017/2018 godine

13.02.2018

Redni br.

Fakultet

Godina studija

Termin

1.

Dr Lazar Vrkatić

prva

19.02.-21.02.2018.

2.

Poljoprivredni fakultet

treća

22.02.-28.02.2018.

3.

Fakultet tehničkih nauka

treća

01.03.-28.03.2018.

4.

Filozofski fakultet

treća

29.03.-05.04.2018.


Više »

Realizovan projekat „Zaštiti sebe. Zaštiti druge. Zdravo okruženje bez duvanskog dima”

11.12.2017
Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata je zajedno sa svojim saradnicima iz Preventivnog centra obeležio Novembar- mesec borbe protiv bolesti zavisnosti.

Više »


Zdravstvena zaštita studenata

Osoblje Zavoda je stručno, upoznato sa problemima i zdravstvenom problematikom studenata i spremno da pacijentima izađe u susret u cilju rešavanja svih problema. Više ...

Radno vreme:

Radnim danom od 7:00 do 20:00

Subotom od 8:00 do 12:00


I smena od 7:00 do 13:30

 • Služba za opštu medicinu
 • Služba za stomatologiju
 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena
 • Služba za specijalističku delatnost
  • Dermatovenerologiju
  • Mentalno zdravlje
  • Fizikalna medicina i rehabilitacija
  • Oftalmologiju
  • Otorinolaringologiju
  • Interna medicina
 • Odeljenje za laboratorijsku dijagnostiku
 • Odeljenje za unapređenje i očuvanje zdravlja

II smena od 13:30, do 20:00

 • Služba za opštu medicinu
 • Služba za stomatologiju
 • Odeljenje za zdravstvenu zaštitu žena

Subotom od 8:00 do 12:00

 • Služba za opštu medicinu