O nama

Začeci rada na zdravstvenoj zaštiti studenata poklapaju se sa osnivanjem prvih fakulteta u Novom Sadu 1954. godine. Osnivanjem Poljoprivrednog i Filozofskog fakulteta javila se potreba za organizovanjem zdravstvene zaštite studenata, pa je krajem 1954. godine pri školskom dispanzeru U Novom Sadu počela da radi zdravstvena služba za studente. 1955. godine osniva se Studentska poliklinika u Novom Sadu kao ogranak Studentske poliklinike Beogradskog Univerziteta. Kao samostalna radna organizacija pri Univerzitetu u Novom Sadu, Studentska poliklinika je osnovana rešenjem Univerziteta u Novom Sadu broj 5/2 od 28.03.1961. godine.

U to vreme počinje da se sprovodi konkretna preventivna zdravstvena zaštita jer od tada pored sistematskih pregleda studenata za useljenje u studentske Domove počinju da se obavljaju i sistematski pregledi studenata prve i treće godine studija.

Savet Univerziteta u Novom Sadu u svojstvu osnivača doneo je 31.10.1968. godine odluku da se Studentska poliklinika konstituiše i nastavi rad kao Dom zdravlja studenata Univerziteta u Novom Sadu. Nakon izmena Zakona i utvrđivanjem vrste i mreže zdravstvenih Ustanova na teritoriji AP Vojvodine 1991. godine Dom zdravlja studenata odlukom Saveta Univerziteta menja naziv u Zavod za zaštitu zdravlja studenata. 1992. godine osnivačka prava prelaze na Skupštinu grada Novog Sada i od tada Zavod nosi naziv Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Novom Sadu u skladu sa važećim propisima.1996. godine osnivačka prava preuzima Republika Srbija – ministarstvo za zdravlje.

Dom zdravlja studenata se 1969. godine preseljava u prostorije koje je obezbedio Univerzitet u Novom Sadu i to u prizemlje studentskog doma „Slobodan Bajić“.od tada počinje snažniji razvoj Ustanove, pa u toku 1970. godine dolazi do zapošljavanja prvog lekara specijaliste, stomatologa, osniva se sopstvena laboratorija, i šalju se dva lekara na specijalizaciju.

1990. godine odlukom Izvršnog veća Vojvodine izdvajaju se sredstva za početak izgradnje zgrade Zavoda i iste godine počinje se sa gradnjom na lokaciji koju je obezbedio Univerzitet u okviru Univerzitetskog kompleksa. Nažalost, tokom teških godina hiperinflacije i ekonomskih sankcija gradnja je obustavljena ali 1995. godine odlukom Vlade Republike Srbije i Ministarstva za zdravlje odnosno Republičkog Fonda za zdravstvo izdvojena su sredstava za dovršetak radova, tako da je 1997. godine završena i otpočeo je rad u novoj zgradi. Velikim razumevanjem Republičkog Zavoda za zdravstvo, Filijale za južnobački okrug, Univerziteta, ali i radnih organizacija (NIS-Novi Sad, „Elnos“, „Jugodent“, „Minex“ i drugi) zgrada je opremljena novim inventarom i savremenom opremom.

Danas Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novosadskog Univerziteta predstavlja zaokruženu celinu sa službama koje najvećim delom zadovoljavaju potrebe zdravstvene zaštite studenata.

Radno vreme:

Radnim danom:

I smena od 7:00 do 13:30

pauza od 09:30 do 10:00

II smena od 13:30 do 20:00

pauza od 15:30 do 16:00

Subotom od 8:00 do 12:00LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI:
Tatjana Obrknežević, dipl.pravnik
kontakt telefon: 021/ 4870-573